Tag Archive

รายงานสรุปผู้ส่งแบบอักษรเข้าร่วมประกวด TFace#2 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่

Published on กรกฎาคม 9, 2012 By Prachid Tinnabutr

ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย แจ้งข่าวเรื่องโครงการ TFace#2 นั้น ได้ปิดรับผลงานลงแล้ว ณ วันที่ 7 กค. 2555 สรุปมีผู้ส่งผลงานเข้าประชันฯ จำนวน 138 คน 167 ผลงานเป็นนักศึกษาจาก 11 สถาบัน จำนวน 113 คน และนักออกแบบ จำนวน 25 คน มีผู้ส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จำนวน 18 คน โดยเป็นผู้ส่ง 4 ผลงาน จำนวน 3 คน, 3 ผลงาน จำนวน 5 คน และ 2 ผลงาน จำนวน 10 คน ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ในวันที่ 13 กค. 2555 นี้ ส่วนการจัดงานสัมมนาและมอบรางวัล กำหนดว่าจะเป็นวันเสาร์ที่ 4 สค. […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...