Tag Archive

รายงานสรุปผู้ส่งแบบอักษรเข้าร่วมประกวด TFace#2 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่

Published on กรกฎาคม 9, 2012 By Prachid Tinnabutr

ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย แจ้งข่าวเรื่องโครงการ […]

ค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์ของโครงการ THAI TYPEFACE SHOW #1 : 2011

Published on เมษายน 11, 2011 By Prachid Tinnabutr

ทราบข่าวผลการตัดสินผลงานที่เข้ารอบแล้วจำนวน 20 ท่าน ดัง […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...