ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์

ฟ้อนต์ตระกุลซีอาร์ยู

CRU Font Family

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์ เป็นการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ที่ เว็บ http://cru-font.blogspot.com โดยการคลิกเข้าศึกษา พิจารณาผลงานภาพรวม ในแต่ละหน้า แล้วจึงคลิกเข้าทำแบบสำรวจ ที่หน้า http://cru-font.blogspot.com/p/survey.html  โดยโปรดกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ตอบแบบสำรวจให้ครบและส่ง-บันทึกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.ถึง วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผลงาน รายงาน แล้วทำการเผยแพร่พัฒนาสู่สังคม ให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในลำดับต่อไป

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร

อาจารย์-ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

คู่มือการใช้งานโปรแกรมฟ้อนต์แล็บ Fontlab5 User Manual

โปรแกรมฟ้อนต์แล็ป เป็นโปรแกรมเครื่องมืที่ใช้สำหรับการออกแบบชุดตัวอักษรและตัวพิมพ์ และสร้างไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์เพื่อใช้ติดตั้งในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างและแก้ไขคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท Postscript,Truetype,Unicode,Opentype เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมฟ้อนต์แล็บ Fontlab5 User Manual เพื่อใช้ศึกษาด้วยตนเองได้ฟรีได้จากที่ลิ้งค์นี้fontlab521

สนใจสั่งซื้อ-ดูราคาโปรแกรมออนไลน์ เชิญคลิกที่นี่

เขียนฟ้อนต์ด้วยรถยนต์

iQ font – When driving becomes writing / Full making of from tomgalle on Vimeo.

ดูฝรั่งเขาใช้รถยนต์เขียนฟ้อนต์กันครับ

Posted in Font Design Tech Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

วิดีโอแนะนำการใช้งานคำสั่งแทนที่รูปอักขระพิเศษ FontLab – Ligatures

วิดีโอแนะนำการใช้เขียนคำสั่งสคริ๊ปการรับค่า การแทนที่การพิมพ์รูปอักขระพิเศษ(Special Glyph)หรือรูปรวมอักขระ 2-3 ตัว ไว้เป็นตัวเดียว เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องขนาด ลำดับการพิมพ์ เรียง รวม ซ้อนรูปอักขระ สระ วรรณยุกต์ ช่องว่างระหว่างตัวอักขระ : FontLab – Ligatures by Joaquim Nielsen A ligature is a special character that combines two (or sometimes three) characters into a single character. A standard ligature is functional in nature, and is created to solve the problem of characters that crash when set next to each other.

ligature คืออะไร ผมอ่านออกเสียงว่า ลิกะเจอร์ มีบางท่านอ่านออกเสียงแบบติดตลก ว่า ลิเก จะคืออะไร ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการจัดเรียงพิมพ์ตัวอักษร(Type Arranging)ที่มีปัญหาเรื่องที่ว่างสีขาว(White Space) มากเกินไปหรือห่างมากไปอันเนื่องจากมีรูปขาดหาย(ในสายตาเรา)ไม่เต็มกรอบโครงสร้างสี่เหลี่ยม เช่นในภาษาลาตินตัวพิมพ์ใหญ่ ก็คือตัว A ตัว T เป็นต้น หรือปัญหาเรื่องการลำดับตำแหน่งรูปสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ ในภาษาที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เมื่อเรียงพิมพ์แล้วเกิดมีบางส่วนของรูปอักขระซ้อนทับหรือบังกัน เช่นในภาษาลาตินก็อย่างเช่นตัวพิมพ์เล็ก fi ,fl ทำให้อ่าน-ดูขัดตาไม่สวยด้วยปัญหาเรื่องระยะห่างของแบบตัวพิมพ์หรืออาจเนื่องจากการปรับจัดระยะชิดกั้นหน้าหนัง(Side Bearing)หรือที่เรียกว่าการจัดเคิร์นนิ่ง(Kerning)เองหรืออัตโนมัติไม่ครบทุกรูปอักขระ-สระ ที่มีมากมาย เช่นในภาษาไทย มีรูปสระ-วรรณยุกต์ซ้อนทับตำแหน่งพิมพ์เดิม ซ้อนอยู่เป็นระดับบน-ล่างพยัญชนะ และยังมีหางยาวพ้นระดับความสูงของบรรทัดปกติอีกด้วย เช่น ป ฟ ฝ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวมานี้จึงต้องมีการแก้ปัญหาเพื่อให้การเรียงพิมพ์ตัวเนื้อความออกมาได้ดีสวยงามไม่น่ารำคาญสายตาเวลาอ่าน นั่นก็คือต้องมี การแก้ปัญหาให้เช่นการเขียนคำสั่ง(Tag)กำกับอักขระเพิ่มเป็นพิเศษ และมีการเขียนรูปอักขระเพิ่มด้วยการรวมร่างแบบตัวอักขระ สองหรือสามตัวให้เป็นรูปตัวเดียว เหมือนกับการเขียนและเรียกใช้งานรูปสัญลักษณ์อักขระพิเศาที่นอกเหนือจากที่มีในตารางมาตรฐานของแป้นพิมพ์  ซึ่งปัญหานี้ก็ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่เอื้อต่อการจัดการแก้ไข ใส่ตำสั่งแท๊กสคริ๊ป หรือด้วยการการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ดำเนินการเรียกใช้ให้โดยอัตโนมัติ หรือเรียกใช้รูปอักขระที่มีรูปลักษณ์พิเศษที่ถูกเขียนควบรวมรูปร่างแทนขึ้นใหม่(Ligatures) ให้เข้าใช้แทนที่ตำแหน่งพิมพ์ เมื่อเงื่อนไขที่พิมพ์รูปอักขระป้อนเข้าตรงกับคำสั่งที่เขียนขึ้นไว้ในโปรแกรมฟ้อนต์นั่นเอง ซึ่งความสามารถนี้ในโปรแกรมฟ้อนต์แล็บ มีให้พร้อมรองรับการแก้ปัญหาเอาไว้แล้ว เป็นคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นที่ศึกษาได้ง่าย ทั้งในเวอร์ชั่นสำหรับติดตั้งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MacIntosh และระบบปฏิบัติการ Windows

introduction to FontLab Studio 5

วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมฟ้อนต์แล็ปเบื้องต้น Fontlab Video Tutotial : This video is an introduction to FontLab Studio 5.0.2 by Joaquim Nielsen

Typography Series : Slanted Magazine #15

แนะนำอ่านหนังสือดิจิตัล ของฟรีที่ทุกท่านสามารถติดตามดู-อ่าน(เยอรมัน)ศึกษาเทคนิคการออกแบบจัดตัวอักษรและตัวพิมพ์ การออกแบบกราฟิกเพื่อการพิมพ์ที่หลากหลาย เพื่อจะได้แนวคิด วิธีการออกแบบกราฟิกภาพประกอบและจัดวางองค์ประกอบในหน้าสิ่งพิมพ์ของทางเยอรมนี

Typography Series : Slanted Magazine #15  Experimental deals with experimental design strategies in typography and graphic design. This issue presents projects incorporating the accident into the design process, works based on mistakes and inaccuracy, fonts that derive from a concept or a system – in the end work that Read the rest of Typography Series : Slanted Magazine #15 »

Tags:
Posted in Font Design Tech Typography Design by Prachid Tinnabutr. No Comments

ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ : Download London Olympics 2012 Free Font

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนประจำปี ค.ศ. 2012 หรือ พ.ศ. 2555 (อังกฤษ: 2012 Summer Olympics) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 30 (อังกฤษ: Games of the XXX Olympiad)เริ่มการแข่งขันแล้วในวันที่ 27ก.ค.- 12 ส.ค.2555

เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2012 ของชาวโลกในครั้งนี้ กราฟิกสื่อสารที่ทุกคนได้เห็นได้อ่านก็คือ ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ ที่ใช้แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์(Font)
หรือที่เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์คำว่า London 2012 นั้น เป็นของผลงานของ Smuggle Sisters ชื่อฟ้อนต์ London Olympics 2012 มีรูปแบบอักษรเป็นแบบ San Serif Read the rest of ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ : Download London Olympics 2012 Free Font »

รายงานสรุปผู้ส่งแบบอักษรเข้าร่วมประกวด TFace#2 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่

ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย แจ้งข่าวเรื่องโครงการ TFace#2 นั้น ได้ปิดรับผลงานลงแล้ว ณ วันที่ 7 กค. 2555 สรุปมีผู้ส่งผลงานเข้าประชันฯ จำนวน 138 คน 167 ผลงานเป็นนักศึกษาจาก 11 สถาบัน จำนวน 113 คน และนักออกแบบ จำนวน 25 คน มีผู้ส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จำนวน 18 คน โดยเป็นผู้ส่ง 4 ผลงาน จำนวน 3 คน, 3 ผลงาน จำนวน 5 คน และ 2 ผลงาน จำนวน 10 คน ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ในวันที่ 13 กค. 2555 นี้ ส่วนการจัดงานสัมมนาและมอบรางวัล กำหนดว่าจะเป็นวันเสาร์ที่ 4 สค. 2555 โดยขอเชิญ TFace#1 ทุกคนไปร่วมด้วย ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมๆ กับผู้ผ่านการคัดเลือก TFace#2 จำนวน 50 คน ไปลุ้นกันว่าใครจะได้รับโล่ผลงานดีเด่นของ TFace#2.. รายชื่อผู่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีนี้มี Read the rest of รายงานสรุปผู้ส่งแบบอักษรเข้าร่วมประกวด TFace#2 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ »

แจกฟ้อนต์ฟรีชื่อ AAA-Watin Bold 3D Italic (ทริ๊ปเปิ้ลเอ-วาทิน)

prachid-AAA-Watin

prachid-AAA-Watin

แจกจ่ายฟรีครับ ฟ้อนต์ชื่อ AAA-Watin Bold 3D Italic (ทริ๊ปเปิ้ลเอ-วาทิน) ออกแบบและโปรแกรมโดยผศ.ประชิด ทิณบุตร เรียกสั้นๆว่า ฟ้อนต์วาทิน ตั้งชื่อตามชื่อของพี่ชาย คืออาจารย์วาทิน ทิณบุตร เพื่อมอบไว้เป็นอนุสรณ์ เป็นที่ระลึกถึงพีชาย เป็น style 3D Display Font ซึ่งเป็นหนึ่งในชุด AAA-Watin ที่กำลังจะนำเสนอต่อไป และได้มอบให้ทาง f0nt.com ช่วยเป็นสถานีเผยแพร่แจกจ่ายด้วยอีกแห่งหนึ่งด้วย

TFace 2012 :Thai Typeface Design Competition #2

เริ่มต้นขี้นอย่างเป็นทางการแล้วครับ งาน Thai Typeface Design Competition  ครั้งที่ 2 เปิดรับผลงานถึง 30 มิ.ย. 2555 ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับดีเด่นจะได้รับโล่ ระดับดีจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์จะได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดขึ้นสำหรับนักออกแบบตัวพิมพ์โดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

CRU-Font Program Computer Family : แบบอักษรและชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซีอาร์ยู

Font CRU-Chandrakasem : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-จันทรเกษม

Font CRU-Chandrakasem : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-จันทรเกษม

Font CRU-Rajabhat : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู-ราชภัฏ

Font CRU-Rajabhat : ฟ้อนต์ราชภัฏ

Font CRU-LanChand : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-ลานจันทร์

Font CRU-LanChand : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-ลานจันทร์

แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชุดตระกูลซีอาร์ยู (CRU-Fonts Design Concept)
ผลงานออกแบบอักษร(Typeface Design)และชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์(font computer program) เป็นผลงานวิจัยสร้างสรรค์(Creative Research)ที่เกิดจากงานวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2553  Read the rest of CRU-Font Program Computer Family : แบบอักษรและชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซีอาร์ยู »

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...