รายงานสรุปผู้ส่งแบบอักษรเข้าร่วมประกวด TFace#2 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่

ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย แจ้งข่าวเรื่องโครงการ TFace#2 นั้น ได้ปิดรับผลงานลงแล้ว ณ วันที่ 7 กค. 2555 สรุปมีผู้ส่งผลงานเข้าประชันฯ จำนวน 138 คน 167 ผลงานเป็นนักศึกษาจาก 11 สถาบัน จำนวน 113 คน และนักออกแบบ จำนวน 25 คน มีผู้ส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จำนวน 18 คน โดยเป็นผู้ส่ง 4 ผลงาน จำนวน 3 คน, 3 ผลงาน จำนวน 5 คน และ 2 ผลงาน จำนวน 10 คน ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ในวันที่ 13 กค. 2555 นี้ ส่วนการจัดงานสัมมนาและมอบรางวัล กำหนดว่าจะเป็นวันเสาร์ที่ 4 สค. 2555 โดยขอเชิญ TFace#1 ทุกคนไปร่วมด้วย ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมๆ กับผู้ผ่านการคัดเลือก TFace#2 จำนวน 50 คน ไปลุ้นกันว่าใครจะได้รับโล่ผลงานดีเด่นของ TFace#2.. รายชื่อผู่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีนี้มี Read the rest of รายงานสรุปผู้ส่งแบบอักษรเข้าร่วมประกวด TFace#2 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ »

แจกฟ้อนต์ฟรีชื่อ AAA-Watin Bold 3D Italic (ทริ๊ปเปิ้ลเอ-วาทิน)

prachid-AAA-Watin

prachid-AAA-Watin

แจกจ่ายฟรีครับ ฟ้อนต์ชื่อ AAA-Watin Bold 3D Italic (ทริ๊ปเปิ้ลเอ-วาทิน) ออกแบบและโปรแกรมโดยผศ.ประชิด ทิณบุตร เรียกสั้นๆว่า ฟ้อนต์วาทิน ตั้งชื่อตามชื่อของพี่ชาย คืออาจารย์วาทิน ทิณบุตร เพื่อมอบไว้เป็นอนุสรณ์ เป็นที่ระลึกถึงพีชาย เป็น style 3D Display Font ซึ่งเป็นหนึ่งในชุด AAA-Watin ที่กำลังจะนำเสนอต่อไป และได้มอบให้ทาง f0nt.com ช่วยเป็นสถานีเผยแพร่แจกจ่ายด้วยอีกแห่งหนึ่งด้วย

TFace 2012 :Thai Typeface Design Competition #2

เริ่มต้นขี้นอย่างเป็นทางการแล้วครับ งาน Thai Typeface Design Competition  ครั้งที่ 2 เปิดรับผลงานถึง 30 มิ.ย. 2555 ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับดีเด่นจะได้รับโล่ ระดับดีจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์จะได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดขึ้นสำหรับนักออกแบบตัวพิมพ์โดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

CRU-Font Program Computer Family : แบบอักษรและชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซีอาร์ยู

Font CRU-Chandrakasem : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-จันทรเกษม

Font CRU-Chandrakasem : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-จันทรเกษม

Font CRU-Rajabhat : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู-ราชภัฏ

Font CRU-Rajabhat : ฟ้อนต์ราชภัฏ

Font CRU-LanChand : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-ลานจันทร์

Font CRU-LanChand : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-ลานจันทร์

แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชุดตระกูลซีอาร์ยู (CRU-Fonts Design Concept)
ผลงานออกแบบอักษร(Typeface Design)และชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์(font computer program) เป็นผลงานวิจัยสร้างสรรค์(Creative Research)ที่เกิดจากงานวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2553  Read the rest of CRU-Font Program Computer Family : แบบอักษรและชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซีอาร์ยู »

Typography Definition วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์


typography definition วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์( Typography Overview) ตอนที่ 3 การนิยามความหมายของคำว่า typography กิจกรรมและเครื่องมือการออกแบบจัดตัวอักษร โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10900 www.prachid.com,prachid@prachid.com ติดตามชมได้ทางช่อง Youtube.com/prachid0071 และ Youtube.com/prachid2009

สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐาน แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ของ CRU-Font Family

สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐาน แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ของ CRU-Font Family ชื่อแบบตัวพิมพ์(Font) ซีอาร์ยู-ลานจันทร์ CRU-LanChand โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ก่อนการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ หรือมีวัตถุประสงค์ปลายทางคือสร้างเป็นไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์(Program Computer Font) ที่สามารถนำไปจดลิขสิทธิ์ผลงานประเภทวรรณกรรมได้นั้น ขั้นตอนก่อนเริ่มทำงาน นักออกแบบเองควรต้องมีการศึกษาและการนำเสนอ-สื่อแสดงกระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีของตนเองเอาไว้รองรับ อันเป็นการประกาศสิทธิ์ แสดงหลักฐานเอาไว้เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเอาไว้ ดังเช่นในที่นี้เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ศึกษา ทดสอบ สอบถามตามกระบวนการทำงานวิจัยแบบสร้่างสรรค์ จนได้ผลงานออกมาจาก และเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2552 และเผยแพร่อ้างอิงไว้ที่นี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่และลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้เป็นแนวทาง ก่อนที่จะออกแบบ ร่างแบบ ว่าควรต้องศึกษาเริ่มต้นไปพร้อมกันการศึกษาเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เพื่อการเขียนแบบตั้งต้นอย่างไร โครงสร้างสัดส่วนทั้ง 5 แบบที่นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง โดยการศึกษา อ้างอิงจากโครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทยและตัวพิมพ์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2540 แบบตัวอักษรลาติน แบบ Serif มากำหนดขึ้นเป็นโครงสร้างและสัดส่วนของตัวพิมพ์ชุด CRU-LanChand ดังมีรูปแบบ ขนาด สัดส่วน ตามตารางกริดที่แสดงนี้


Read the rest of สัดส่วนและโครงสร้างมาตรฐาน แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ของ CRU-Font Family »

Cute Karen Kavett : An Intro to Typography VDO


คลิปวิดีโอน่ารักๆ แนะนำความรู้ด้านการออกแบบการพิมพ์ สไตล์ของ คาเรน คาเวต

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. ปิดความเห็น บน Cute Karen Kavett : An Intro to Typography VDO

Download google webfonts

Download google webfonts คลิกดาวน์โหลดฟรีเว็บฟ้อนต์จากกูเกิ้ลที่ภาพได้เลยครับ

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

The Best Type found in Baltimore

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

The untold stories of typography

 

สามสิบเอ็ดเรื่องลึกแต่ไม่ลับที่กราฟิกดีไซเนอร์ควรรู้! เป็นเกร็ดความรู้จากประสบการณ์ของนักออกแบบ ร่วมเกือบ 100 หน้า คลิกดูแล้วจะได้รู้เทคนิคการใช้งานตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ การจัดเรียงแถวคอลัมน์ข้อความ(Type Arrangment) และข้อควรระวังในการใช้ตัวอักขระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ รวบรวม รังสรรค์ บรรยายให้เข้าใจง่ายๆโดย Leo และ psp ,author:prapasyuyen

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

stencil type

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. ปิดความเห็น บน stencil type