Font AAA Terd Thai : ฟ้อนต์เทอดไทย ตระกูลทริปเปิ้ลเอ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

terdthai-present-font-2048terdthai-font-present4-1024ฟ้อนต์ ทริปเปิ้ลเอ เทอดไทย Prachid - long live king 58-12559 : AAA Terd Thai  Typefaces แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ แสดงคุณลักษณะบ่งชี้ความเป็นไทยโดยใช้เส้นโค้งในส่วนปลายหางรูปอักขระด้วยปลายยอดลวดลายกนก และนำรูปลักษณ์ตัวกนกมาดัดใช้กับส่วนหัวตัวรูปอักขระภาษาไทยคือการหันหัวเข้าหันหัวออก ส่วนอักขระภาษาอังกฤษหรือรูปอักขระลาตินนั้น ได้ปรับโครงสร้างรูปลักษณ์ให้เสมือนกันกับอักขระไทยเข้าชุดเดียวกัน คือการใช้ส่วนปลายหางแหลมโค้งและการบากลายตามเอกลักษณ์การเขียนลวดลายกนกไทย ที่ยังคงมีโครงสร้างที่ยังอ่านง่ายตามโครงสร้างของอักขระลาตินเดิม ไม่ได้ใส่หัวกนกเข้าร่วมเพราะจะทำให้อ่านยาก 

ตั้งชื่อว่าเทอดไทยนี้มีความหมายเป็นสองนัยยะ นัยยะแรกเป็นความหมายตรงๆที่คนไทยทุกคนรู้ลึกๆ (Deep Insight) เมื่อได้เห็น ได้ใช้ ได้อ่าน ผู้ออกแบบเองก็ต้องการให้ผู้ใช้ ได้นำไปใช้อย่างเข้าใจ ทราบความหมายแฝงที่ซ่อนไว้และจะได้นำไปใช้อย่างถูกกาลเทศะ รู้เหมาะรู้ควรที่จะนำไปใช้สร้าง ข้อความข่าวสาร วันเวลา เทศกาล งานกิจกรรม รวมทั้งใช้กับสถานที่ที่ต้องการสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้รับรู้ได้ ผู้ออกแบบก็คาดหวังว่า ในงานออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นี้คงพอจะได้สร้างประโยชน์ด้านการรับรู้เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เกิดสั่งสมประสบการณ์สำนึกร่วม แห่งความเป็นชาติไทยได้บ้าง และอีกนัยยะที่สองคือเป็นการใช้ชื่อของหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของผู้ออกแบบเอง ที่มีความหมายดีและตรงกับสำนึกแห่งบ้านเกิด คือ บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ฟ้อนต์นี้จัดเป็นตัวแบบตกแต่ง (Display Typeface) เป็นตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif Font ) ชนิด Flared Serif Style ชุดแรกนี้ มี 6 ฟ้อนต์(รูปแบบ) คือ แบบปกติธรรมดา (Regular) ตัวเอน( Italic) ตัวหนา (Bold) ตัวหนาเอน (Bold-Italic) ตัวกว้าง (Expand) ตัวกว้างเอน (Expand -Italic) เพื่อสะดวกในการนำไปใช้งาน ได้กับระบบ PC /McIntosh 

หากท่านสนใจที่จะสนับสนุนเป็นค่าลิขสิทธิ์ ค่าความคิดสร้างสรรค์ และ เป็นเจ้าของอนุญาตใช้ (Licence) ก็ราคาแยกฟ้อนต์ละ 750 บาท หากรวมเป็นชุด ชุดนี้ปกติ รวม 6 ฟ้อนต์ พิเศษแถมเว็บฟ้อนต์ไฟล์ .woff สำหรับใช้งาน website embeded รวมเป็น 12 ไฟล์ฟ้อนต์ ช่วงโปรโมท 3 เดือน กุมภา-เมษา 59 นี้ลดเหลือ 4,200 จ่าย/แจ้ง/โอนเงิน/โดยตรง แจ้งใน Line ID  prachid007 หรือโทร.0896670091 จ่ายตรงผ่านบัตรเครดิต หรือ Paypal ก็เชิญตามลิงค์ที่จัดไว้ครับ https://sellfy.com/p/gMw8

email : prachid007@gmail.com

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากเกร็ด ชื่อบัญชี นายประชิด ทิณบุตร  เลขที่บัญชี 142214332

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี นายประชิด ทิณบุตร  เลขที่บัญชี 2330314937

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชื่อบัญชี นายประชิด ทิณบุตร  เลขที่บัญชี 9807373018

Tags: , ,
Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

ภาระกิจงานออกแบบตัวพิมพ์ PrachidSans ผลงานที่ได้นำไปใช้จริงในวันสำคัญ 2 เมษายน 2558

ภาระกิจงานออกแบบตัวพิมพ์ PrachidSans ผลงานที่ได้นำไปใช้จริงในวันสำคัญ 2 เมษายน 2558
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สื่อ ปชส.กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ด้วยตัวฟ้อนต์ใหม่ชื่อ PrachidSans โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ออกแบบนำเสนอสื่อให้โดย อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

AAA PrachidSans 58 is a English-Thai font family of 8 san serif font styles , including .ttf files format as Regular, Italic,Bold,Bold-Italic,ExtraBold,ExtraBold-Italic,3D, 3D Italic and it’s ready for install to Your Mac & PC system font folder.

Type Designer : Assistant Professor Prachid Tinnabutr
for more info ,Please visit URL:www.thaifont.info
email contact : prachid007@gmail.com

สนใจฟ้อนต์ชุดนี้ สั่งซื้อออนไลน์ได้ ที่นี่ครับ  Buy This font Family Click Here !

 

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

Share 9 Facebook Picture Profile Styles ” 9 for our beloved king ” : CRU-Font Set by Prachid Tinnabutr

เชิญดาวน์โหลดครับ มี 9 แบบให้เลือกใช้ คลิกเม้าส์ปุ่มขวาเลือกคำสั่ง Save image as ได้เลย : Share 9 Facebook Picture Profile Styles ” 9 for our beloved king ” : CRU-Font Set by Prachid Tinnabutr Rama-9-by-prachid9 Rama-9-by-prachid8 Rama-9-by-prachid7 Rama-9-by-prachid6 Rama-9-by-prachid5 Rama-9-by-prachid4 Rama-9-by-prachid3 Rama-9-by-prachid2 Rama9 by prachid1

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์

ฟ้อนต์ตระกุลซีอาร์ยู

CRU Font Family

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์ เป็นการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ที่ เว็บ http://cru-font.blogspot.com โดยการคลิกเข้าศึกษา พิจารณาผลงานภาพรวม ในแต่ละหน้า แล้วจึงคลิกเข้าทำแบบสำรวจ ที่หน้า http://cru-font.blogspot.com/p/survey.html  โดยโปรดกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ตอบแบบสำรวจให้ครบและส่ง-บันทึกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.ถึง วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผลงาน รายงาน แล้วทำการเผยแพร่พัฒนาสู่สังคม ให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในลำดับต่อไป

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร

อาจารย์-ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

คู่มือการใช้งานโปรแกรมฟ้อนต์แล็บ Fontlab5 User Manual

โปรแกรมฟ้อนต์แล็ป เป็นโปรแกรมเครื่องมืที่ใช้สำหรับการออกแบบชุดตัวอักษรและตัวพิมพ์ และสร้างไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์เพื่อใช้ติดตั้งในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างและแก้ไขคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ประเภท Postscript,Truetype,Unicode,Opentype เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมฟ้อนต์แล็บ Fontlab5 User Manual เพื่อใช้ศึกษาด้วยตนเองได้ฟรีได้จากที่ลิ้งค์นี้fontlab521

สนใจสั่งซื้อ-ดูราคาโปรแกรมออนไลน์ เชิญคลิกที่นี่

เขียนฟ้อนต์ด้วยรถยนต์

iQ font – When driving becomes writing / Full making of from tomgalle on Vimeo.

ดูฝรั่งเขาใช้รถยนต์เขียนฟ้อนต์กันครับ

Posted in Font Design Tech Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

วิดีโอแนะนำการใช้งานคำสั่งแทนที่รูปอักขระพิเศษ FontLab – Ligatures

วิดีโอแนะนำการใช้เขียนคำสั่งสคริ๊ปการรับค่า การแทนที่การพิมพ์รูปอักขระพิเศษ(Special Glyph)หรือรูปรวมอักขระ 2-3 ตัว ไว้เป็นตัวเดียว เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องขนาด ลำดับการพิมพ์ เรียง รวม ซ้อนรูปอักขระ สระ วรรณยุกต์ ช่องว่างระหว่างตัวอักขระ : FontLab – Ligatures by Joaquim Nielsen A ligature is a special character that combines two (or sometimes three) characters into a single character. A standard ligature is functional in nature, and is created to solve the problem of characters that crash when set next to each other.

ligature คืออะไร ผมอ่านออกเสียงว่า ลิกะเจอร์ มีบางท่านอ่านออกเสียงแบบติดตลก ว่า ลิเก จะคืออะไร ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการจัดเรียงพิมพ์ตัวอักษร(Type Arranging)ที่มีปัญหาเรื่องที่ว่างสีขาว(White Space) มากเกินไปหรือห่างมากไปอันเนื่องจากมีรูปขาดหาย(ในสายตาเรา)ไม่เต็มกรอบโครงสร้างสี่เหลี่ยม เช่นในภาษาลาตินตัวพิมพ์ใหญ่ ก็คือตัว A ตัว T เป็นต้น หรือปัญหาเรื่องการลำดับตำแหน่งรูปสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ ในภาษาที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เมื่อเรียงพิมพ์แล้วเกิดมีบางส่วนของรูปอักขระซ้อนทับหรือบังกัน เช่นในภาษาลาตินก็อย่างเช่นตัวพิมพ์เล็ก fi ,fl ทำให้อ่าน-ดูขัดตาไม่สวยด้วยปัญหาเรื่องระยะห่างของแบบตัวพิมพ์หรืออาจเนื่องจากการปรับจัดระยะชิดกั้นหน้าหนัง(Side Bearing)หรือที่เรียกว่าการจัดเคิร์นนิ่ง(Kerning)เองหรืออัตโนมัติไม่ครบทุกรูปอักขระ-สระ ที่มีมากมาย เช่นในภาษาไทย มีรูปสระ-วรรณยุกต์ซ้อนทับตำแหน่งพิมพ์เดิม ซ้อนอยู่เป็นระดับบน-ล่างพยัญชนะ และยังมีหางยาวพ้นระดับความสูงของบรรทัดปกติอีกด้วย เช่น ป ฟ ฝ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวมานี้จึงต้องมีการแก้ปัญหาเพื่อให้การเรียงพิมพ์ตัวเนื้อความออกมาได้ดีสวยงามไม่น่ารำคาญสายตาเวลาอ่าน นั่นก็คือต้องมี การแก้ปัญหาให้เช่นการเขียนคำสั่ง(Tag)กำกับอักขระเพิ่มเป็นพิเศษ และมีการเขียนรูปอักขระเพิ่มด้วยการรวมร่างแบบตัวอักขระ สองหรือสามตัวให้เป็นรูปตัวเดียว เหมือนกับการเขียนและเรียกใช้งานรูปสัญลักษณ์อักขระพิเศาที่นอกเหนือจากที่มีในตารางมาตรฐานของแป้นพิมพ์  ซึ่งปัญหานี้ก็ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่เอื้อต่อการจัดการแก้ไข ใส่ตำสั่งแท๊กสคริ๊ป หรือด้วยการการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ดำเนินการเรียกใช้ให้โดยอัตโนมัติ หรือเรียกใช้รูปอักขระที่มีรูปลักษณ์พิเศษที่ถูกเขียนควบรวมรูปร่างแทนขึ้นใหม่(Ligatures) ให้เข้าใช้แทนที่ตำแหน่งพิมพ์ เมื่อเงื่อนไขที่พิมพ์รูปอักขระป้อนเข้าตรงกับคำสั่งที่เขียนขึ้นไว้ในโปรแกรมฟ้อนต์นั่นเอง ซึ่งความสามารถนี้ในโปรแกรมฟ้อนต์แล็บ มีให้พร้อมรองรับการแก้ปัญหาเอาไว้แล้ว เป็นคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นที่ศึกษาได้ง่าย ทั้งในเวอร์ชั่นสำหรับติดตั้งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MacIntosh และระบบปฏิบัติการ Windows

introduction to FontLab Studio 5

วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมฟ้อนต์แล็ปเบื้องต้น Fontlab Video Tutotial : This video is an introduction to FontLab Studio 5.0.2 by Joaquim Nielsen

Typography Series : Slanted Magazine #15

แนะนำอ่านหนังสือดิจิตัล ของฟรีที่ทุกท่านสามารถติดตามดู-อ่าน(เยอรมัน)ศึกษาเทคนิคการออกแบบจัดตัวอักษรและตัวพิมพ์ การออกแบบกราฟิกเพื่อการพิมพ์ที่หลากหลาย เพื่อจะได้แนวคิด วิธีการออกแบบกราฟิกภาพประกอบและจัดวางองค์ประกอบในหน้าสิ่งพิมพ์ของทางเยอรมนี

Typography Series : Slanted Magazine #15  Experimental deals with experimental design strategies in typography and graphic design. This issue presents projects incorporating the accident into the design process, works based on mistakes and inaccuracy, fonts that derive from a concept or a system – in the end work that Read the rest of Typography Series : Slanted Magazine #15 »

Tags:
Posted in Font Design Tech Typography Design by Prachid Tinnabutr. No Comments

ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ : Download London Olympics 2012 Free Font

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนประจำปี ค.ศ. 2012 หรือ พ.ศ. 2555 (อังกฤษ: 2012 Summer Olympics) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 30 (อังกฤษ: Games of the XXX Olympiad)เริ่มการแข่งขันแล้วในวันที่ 27ก.ค.- 12 ส.ค.2555

เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2012 ของชาวโลกในครั้งนี้ กราฟิกสื่อสารที่ทุกคนได้เห็นได้อ่านก็คือ ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ ที่ใช้แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์(Font)
หรือที่เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์คำว่า London 2012 นั้น เป็นของผลงานของ Smuggle Sisters ชื่อฟ้อนต์ London Olympics 2012 มีรูปแบบอักษรเป็นแบบ San Serif Read the rest of ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ : Download London Olympics 2012 Free Font »

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...