ดาวน์โหลดฟ้อนต์ไทย

แหล่งดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ต่างๆ : Download Free Font คลิกได้ที่รายการเชื่อมโยงด้านล่างนี้

ชุดฟ้อนต์ลิขสิทธิ์อนุญาตใช้ฟรีของไทย (ฟรีในที่นี้ หมายถึงใช้ส่วนตัวและต้องอ่านเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตการนำไปใช้ของแต่ละแบบในไฟล์แนบหรือที่มีให้อ่านก่อนนะครับ ) 

prachid-AAA-WatinBold 3D Italic

– ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (CRU-Font Family) Version 2.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (4 แบบ CRU Chandra 56, CRU-Chandrakasem 56  CRU ChandJarus 56 และ CRU Lanchand 56) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
– ฟรีฟ้อนต์แห่งชาติ 13 ฟ้อนต์ มาตรฐานราชการไทย ชุดภาษาไทย-อังกฤษ ตระกูล TH Font Family แจกให้ใช้โดย Sipa คลิกที่นี่
– แหล่งรวมฟรีฟ้อนต์แบบต่างๆ ที่นักออกแบบฟ้อนต์ไทย แจกให้ใช้ฟรีผ่านทางฟ้อนต์.คอม คลิกที่นี่ f0nt.com
– ฟรีฟ้อนต์และจำหน่ายเอง ตระกูล #TS  โดย ธงชัย ศรีเมือง TS Graphic Art  คลิกที่นี่
– ฟ้อนต์ตระกูล AAA-Font Family ของไทยฟ้อนต์ แจกตัวแรกคือ AAA-WatinBold 3D Italic (ให้คลิกที่ภาพ) หรือตามที่แจ้งลิงค์ไว้ในเมนูข้าง การแจกจ่ายต่อโดยตรงทางเว็บ-ออนไลน์ไม่ควรทำเองนะครับ  แจ้งแชร์ URL ได้ เห็นบางเว็บไซต์บางแห่ง ยังละเมิดสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info


 

terdthai-present-font-2048ฟ้อนต์ทริปเปิ้ลเอ เทอดไทย แบบตัวธรรมดา แสดงคุณลักษณะบ่งชี้ความเป็นไทยโดยใช้เส้นโค้งในส่วนปลายหางรูปอักขระด้วยปลายยอดลวดลายกนก และนำรูปลักษณ์ตัวกนกมาดัดใช้กับส่วนหัวตัวรูปอักขระภาษาไทยคือการหันหัวเข้าหันหัวออก ส่วนอักขระภาษาอังกฤษหรือรูปอักขระลาตินนั้น ได้ปรับโครงสร้างรูปลักษณ์ให้เสมือนกันกับอักขระไทยเข้าชุดเดียวกัน คือการใช้ส่วนปลายหางแหลมโค้งและการบากลายตามเอกลักษณ์การเขียนลวดลายกนกไทย ที่ยังคงมีโครงสร้างที่ยังอ่านง่ายตามโครงสร้างของอักขระลาตินเดิม การตั้งชื่อว่าเทอดไทยนี้มีความหมายเป็นสองนัยยะ นัยยะแรกเป็นความหมายตรงๆที่คนไทยทุกคนรู้ลึกๆ (Deep Insight) เมื่อได้เห็น ได้ใช้ ได้อ่าน ผู้ออกแบบเองก็ต้องการให้ผู้ใช้ ได้นำไปใช้อย่างเข้าใจ ทราบความหมายแฝงที่ซ่อนไว้และจะได้นำไปใช้อย่างถูกกาลเทศะ รู้เหมาะรู้ควรที่จะนำไปใช้สร้าง ข้อความข่าวสาร วันเวลา เทศกาล งานกิจกรรม รวมทั้งใช้กับสถานที่ที่ต้องการสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้รับรู้ได้ ผู้ออกแบบก็คาดหวังว่า ในงานออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นี้คงพอจะได้สร้างประโยชน์ด้านการรับรู้เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เกิดสั่งสมประสบการณ์สำนึกร่วม แห่งความเป็นชาติไทยได้บ้าง และอีกนัยยะที่สองคือเป็นการใช้ชื่อของหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของผู้ออกแบบเอง ที่มีความหมายดีและตรงกับสำนึกแห่งบ้านเกิด คือ บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
AAA : Terd Thai Regular is one of Thai-Roman-Alike font set of flared serif display Typeface style , Including . ttf/otf , . woff files format . it’s ready for installing to your Mac & PC system font folder . All AAA : Terd Thai styles have the same width and changing font weight will not affect your typesetting . Suitable for Initial display lettering , oriental special words or headline context that you could successfully rely passion on this typeface if create brand or corporate identity , typographic posters , signboards , instruction plates , etc . |


Available for Desktop, Web, App, Epub and Server
Type Designer : Assistant Professor Prachid Tinnabutr
นักออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร
For more info Please visit URL : http://www.thaifont.info
Email contact : prachid007@gmail.com , Direct Mobile Call : 08 9667 0091
Line ID prachid007 | Facebook pages : https://www.facebook.com/thaifontinfo-296809967098541


 

AAA : Terd Thai Regular is one of Thai-Roman-Alike font set of flared serif display Typeface style , Including . Ttf/otf , . Woff files format . it’s ready for installing to Your Mac & PC system font folder . All AAA : Terd Thai styles have the same width and changing font weight will not affect your typesetting . Suitable for Initial display Lettering , oriental special words or headline context that you could successfully rely passion on this typeface if create brand or corporate identity , typographic posters , signboards , instruction plates , etc .


Type Designer : Assistant Professor Prachid Tinnabutr นักออกแบบ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร
for more info ,Please visit URL: http://www.thaifont.info
email contact : prachid007@gmail.com
Line ID prachid007
Facebook pages :https://www.facebook.com/thaifontinfo-296809967098541

สนใจสั่งซื้อฟ้อนต์ของทริปเปิ้ลเอ ด่วน! ผ่านทางบัตรเครดิตหรือจ่ายผ่าน Paypal เชิญคลิกที่นี่ครับ 


 

Be Sociable, Share!