ดาวน์โหลดฟ้อนต์ไทย : Thai Fonts Download

แหล่งดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ต่างๆ : Download Free Font คลิกได้ที่รายการเชื่อมโยงด้านล่างนี้

ชุดฟ้อนต์ฟรีของไทย (ฟรีในที่นี้ หมายถึงต้องอ่านสัญญาอนุญาตการนำไปใช้ก่อนนะครับ)

prachid-AAA-WatinBold 3D Italic

– ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (CRU-Font Family) Version 2.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (4 แบบ CRU Chandra 56, CRU-Chandrakasem 56  CRU ChandJarus 56 และ CRU Lanchand 56) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
– ฟรีฟ้อนต์แห่งชาติ 13 ฟ้อนต์ มาตรฐานราชการไทย ชุดภาษาไทย-อังกฤษ ตระกูล TH Font Family แจกให้ใช้โดย Sipa คลิกที่นี่
– แหล่งรวมฟรีฟ้อนต์แบบต่างๆ ที่นักออกแบบฟ้อนต์ไทย แจกให้ใช้ฟรีผ่านทางฟ้อนต์.คอม คลิกที่นี่ f0nt.com
– ฟรีฟ้อนต์ ตระกูล #TS  โดย TS Graphic Art  คลิกที่นี่
– ฟ้อนต์ตระกูล AAA-Font Family ของไทยฟ้อนต์ แจกตัวแรกคือ AAA-WatinBold 3D Italic (ให้คลิกที่ภาพ)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

Be Sociable, Share!