Font AAA Terd Thai : ฟ้อนต์เทอดไทย ตระกูลทริปเปิ้ลเอ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

terdthai-present-font-2048terdthai-font-present4-1024ฟ้อนต์ ทริปเปิ้ลเอ เทอดไทย Prachid - long live king 58-12559 : AAA Terd Thai  Typefaces แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ แสดงคุณลักษณะบ่งชี้ความเป็นไทยโดยใช้เส้นโค้งในส่วนปลายหางรูปอักขระด้วยปลายยอดลวดลายกนก และนำรูปลักษณ์ตัวกนกมาดัดใช้กับส่วนหัวตัวรูปอักขระภาษาไทยคือการหันหัวเข้าหันหัวออก ส่วนอักขระภาษาอังกฤษหรือรูปอักขระลาตินนั้น ได้ปรับโครงสร้างรูปลักษณ์ให้เสมือนกันกับอักขระไทยเข้าชุดเดียวกัน คือการใช้ส่วนปลายหางแหลมโค้งและการบากลายตามเอกลักษณ์การเขียนลวดลายกนกไทย ที่ยังคงมีโครงสร้างที่ยังอ่านง่ายตามโครงสร้างของอักขระลาตินเดิม ไม่ได้ใส่หัวกนกเข้าร่วมเพราะจะทำให้อ่านยาก 

ตั้งชื่อว่าเทอดไทยนี้มีความหมายเป็นสองนัยยะ นัยยะแรกเป็นความหมายตรงๆที่คนไทยทุกคนรู้ลึกๆ (Deep Insight) เมื่อได้เห็น ได้ใช้ ได้อ่าน ผู้ออกแบบเองก็ต้องการให้ผู้ใช้ ได้นำไปใช้อย่างเข้าใจ ทราบความหมายแฝงที่ซ่อนไว้และจะได้นำไปใช้อย่างถูกกาลเทศะ รู้เหมาะรู้ควรที่จะนำไปใช้สร้าง ข้อความข่าวสาร วันเวลา เทศกาล งานกิจกรรม รวมทั้งใช้กับสถานที่ที่ต้องการสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้รับรู้ได้ ผู้ออกแบบก็คาดหวังว่า ในงานออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นี้คงพอจะได้สร้างประโยชน์ด้านการรับรู้เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เกิดสั่งสมประสบการณ์สำนึกร่วม แห่งความเป็นชาติไทยได้บ้าง และอีกนัยยะที่สองคือเป็นการใช้ชื่อของหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของผู้ออกแบบเอง ที่มีความหมายดีและตรงกับสำนึกแห่งบ้านเกิด คือ บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ฟ้อนต์นี้จัดเป็นตัวแบบตกแต่ง (Display Typeface) เป็นตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif Font ) ชนิด Flared Serif Style ชุดแรกนี้ มี 6 ฟ้อนต์(รูปแบบ) คือ แบบปกติธรรมดา (Regular) ตัวเอน( Italic) ตัวหนา (Bold) ตัวหนาเอน (Bold-Italic) ตัวกว้าง (Expand) ตัวกว้างเอน (Expand -Italic) เพื่อสะดวกในการนำไปใช้งาน ได้กับระบบ PC /McIntosh 

หากท่านสนใจที่จะสนับสนุนเป็นค่าลิขสิทธิ์ ค่าความคิดสร้างสรรค์ และ เป็นเจ้าของอนุญาตใช้ (Licence) ก็ราคาแยกฟ้อนต์ละ 750 บาท หากรวมเป็นชุด ชุดนี้ปกติ รวม 6 ฟ้อนต์ พิเศษแถมเว็บฟ้อนต์ไฟล์ .woff สำหรับใช้งาน website embeded รวมเป็น 12 ไฟล์ฟ้อนต์ ช่วงโปรโมท 3 เดือน กุมภา-เมษา 59 นี้ลดเหลือ 4,200 จ่าย/แจ้ง/โอนเงิน/โดยตรง แจ้งใน Line ID  prachid007 หรือโทร.0896670091 จ่ายตรงผ่านบัตรเครดิต หรือ Paypal ก็เชิญตามลิงค์ที่จัดไว้ครับ https://sellfy.com/p/gMw8

email : prachid007@gmail.com

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากเกร็ด ชื่อบัญชี นายประชิด ทิณบุตร  เลขที่บัญชี 142214332

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี นายประชิด ทิณบุตร  เลขที่บัญชี 2330314937

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชื่อบัญชี นายประชิด ทิณบุตร  เลขที่บัญชี 9807373018

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , ,