ภาระกิจงานออกแบบตัวพิมพ์ PrachidSans ผลงานที่ได้นำไปใช้จริงในวันสำคัญ 2 เมษายน 2558

ภาระกิจงานออกแบบตัวพิมพ์ PrachidSans ผลงานที่ได้นำไปใช้จริงในวันสำคัญ 2 เมษายน 2558
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สื่อ ปชส.กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ด้วยตัวฟ้อนต์ใหม่ชื่อ PrachidSans โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ออกแบบนำเสนอสื่อให้โดย อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

AAA PrachidSans 58 is a English-Thai font family of 8 san serif font styles , including .ttf files format as Regular, Italic,Bold,Bold-Italic,ExtraBold,ExtraBold-Italic,3D, 3D Italic and it’s ready for install to Your Mac & PC system font folder.

Type Designer : Assistant Professor Prachid Tinnabutr
for more info ,Please visit URL:www.thaifont.info
email contact : prachid007@gmail.com

สนใจฟ้อนต์ชุดนี้ สั่งซื้อออนไลน์ได้ ที่นี่ครับ  Buy This font Family Click Here !

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!