การปกป้องสิทธิ์ผลงานออกแบบตัวพิมพ์ 3 ประเภท:Three types of font protection

เรื่องของการปกป้องสิทธิ์ผลงานการออกแบบตัวพิมพ์หรือแบบตัวอักษรนั้น สิทธิขั้นพื้นฐานในสากลประเทศ เขาสามารถกระทำได้ใน 3 ประเภทด้วยกันคือ แจ้งจดทะเบียนในลักษณะให้เป็นเครื่องหมายทางการค้า การจดสิทธิบัตรแจ้งเป็นเจ้าของผลงานออกแบบและการจดลิขสิทธิ์ วิธีการต่างๆดังกล่าวนี้ เป็นเพียงลู่ทางของการที่จะจัดเก็บข้อมูลสิทธิ์ความเป็นวัสดุต้นแบบของผู้สร้างสรรค์เอาไว้ ซึ่งก็ย่อมมีความหมายโดยนัยในตัวว่า เป็นการปกป้องสิทธิ์จากวิธีการละเมิดสิทธิ์ใดๆของผู้อื่น โดยเฉพาะผ่านวิถีหรือวิธีการทางระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นเองในกฏหมายบ้านเรานั้น ผมเคยถามเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นวิทยากรบรรยายโดยตรงจาก IP เขาตอบอย่างไม่ชัดเจนว่า ฟ้อนต์ กฏหมายลิขสิทธ์บ้านเราไม่รับจดให้ เพราะถือว่าภาษาไทยมีผู้คิดค้นแล้วคือพ่อขุนรามคำแหงของเรา ฟ้อนต์ ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ต้องจดลิขสิทธิ์เป็นรหัสคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ เพราะผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ในการใช้รหัสคำสั่งจัดกระทำ เช่นปรับเอียง ใส่คำสั่งให้เป็นตัวหนา-ตัวเล็ก-ใหญ่ เป็นต้น ดังนั้นรูปลักษณ์ที่ปรากฏหรือที่ออกแบบเป็นรูปอักขระหรืออักษรแต่ละตัว(Glyph)นั้น ยังไม่มีคุณค่าที่สื่อแสดงความเป็นต้นแบบอย่างเพียงพอ ยกเว้นว่าจะมีคุณลักษณะพิเศษอันพิสูจน์(โดยกฏหมายยอมรับ)ได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่แตกต่างหรือดีกว่า และเป็นที่ยอมรับแล้ว จึงจะสามารถจดลิขสิทธิ์โดยตรงได้

ลองอ้างวิธีการสร้างสรรค์ตามหลักการของทางศิลปกรรมก็แล้ว ยกตัวอย่างก็แล้ว เถียงกันกะเขาลองดู เพราะเรารู้ว่างานออกแบบฟ้อนต์แต่ละตัวนั้นใช้เวลานานแค่ไหน แต่แล้วในที่สุดก็ต้องทำใจและทำตามกฏหมายนั่นแหละครับ ฟังแล้วก็เหนื่อยนะครับ ส่วนที่จะจดสิทธิบัตรนั้น เขาบอกว่าแนะให้ไปจดที่ต่างประเทศครับ ก็ต้องขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ให้คำแนะนำดี๊ดีมาให้ น่าเห็นใจผู้ที่เก่งออกแบบเขียนแบบด้วยมือนะครับ เพราะต้องใช้โปรแกรมเป็นหรือต้องมีคู่หูที่ใช้โปรแกรมออกแบบเป็นด้วยนะเอง

ผมเองจึงต้องหาโปรแกรมที่ถูกต้องมาใช้งานเอง ลองออกแบบเป็นเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์เพื่อใช้ร่วมแสดงความเป็นเจ้าของด้วย เพื่อสื่อความหมายโดยตรงเอาไว้ก่อน เพราะการสร้างสรรค์และมีหลักฐานความเป็นเจ้าของต้องมีองค์ประกอบครบ และควรมีหลักฐานแสดงนับแต่ขั้นตอนร่างแบบไปจนถึงแสดงแบบจริงด้วย เป็นภาระที่นักออกแบบทุกคนพึงกระทำและจัดเก็บหลักฐานไว้ เพราะนี่คือหลักฐานขั้นพื้นฐานหากคุณจะนำไปใช้ปกป้องสิทธิ์ผลงานของคุณเอง เพราะเดี๋ยวนี้การขโมยผลงานหรือความคิดโดยไม่แจ้งหรืออ้างอิงให้เกียรติกัน แม้ในเชิงวิชาการ สามารถกระทำได้โดยง่าย และผ่านชองทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์นี่ล่ะครับ ลองอ่านและแปลต่อด้านล่างเองนะครับ และแนะนำให้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมในเว็บของ IPTHAILAND เพราะอย่างน้อยที่นี่มีฟ้อนต์ที่ให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีโดยตรง โดยไม่ผิดกฏหมาย แต่มิใช่ว่าเอาแบบของเขามาเปลี่ยนชื่อแปลงแบบนิดหน่อยเป็นของตัวเองนะครับ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของของผู้สร้างคนแรกยังคงอยู่ หากจะนำไปออกแบบต่อยอด ก็ควรต้องอ่านเงื่อนไขก่อนและทำตามเงื่อนไข จึงจะถูกต้องเหมาะสม

There are three types of protection that can be afforded to typefaces and fonts in addition to basic license agreements: trademark, design patent and copyright. These are intended to keep non-licensees from copying the fonts in some way and passing them off as original material. They each have implications for the computer support person.

1.The Trademark system is the weakest form of protection, allowing only the font name itself to be protected. Hermann Zapf’s popular typeface Palatino TM is arguably the most copied typeface in the world. Many companies made their own identical versions of it (including the Book Antiqua distributed in the past by Microsoft), but had to change the name. This means that no one is allowed to use a currently existing typeface name for a new font, even if the fonts are completely unrelated.

2.The Design Patent system is the strongest, but most uncommon type of protection. The designation is relatively rare because of the cost and effort involved, but is powerful. It is the only US legal precedent that protects the actual design – the individual shapes of the letters in a font. The Lucida font family (designed by Bigelow and Holmes) were some of the first digital fonts to be given a patent. If a designer were to copy them, even by redrawing them from scratch using pencil and paper, he would be in serious legal trouble.

3.The Copyright system is the most commonly used type of protection, but has also been the most vague and difficult to enforce. There is no explicit protection for fonts or typeface designs in US copyright law. Hence, fonts have, until recently, fallen between the cracks in the justice system.
[ad#adsense]
Cited from : http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=UNESCO_Font_Lic

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , , , ,