แจกฟ้อนต์ฟรีชื่อ AAA-Watin Bold 3D Italic (ทริ๊ปเปิ้ลเอ-วาทิน)

prachid-AAA-Watin

prachid-AAA-Watin

แจกจ่ายฟรีครับ ฟ้อนต์ชื่อ AAA-Watin Bold 3D Italic (ทริ๊ปเปิ้ลเอ-วาทิน) ออกแบบและโปรแกรมโดยผศ.ประชิด ทิณบุตร เรียกสั้นๆว่า ฟ้อนต์วาทิน ตั้งชื่อตามชื่อของพี่ชาย คืออาจารย์วาทิน ทิณบุตร เพื่อมอบไว้เป็นอนุสรณ์ เป็นที่ระลึกถึงพีชาย เป็น style 3D Display Font ซึ่งเป็นหนึ่งในชุด AAA-Watin ที่กำลังจะนำเสนอต่อไป และได้มอบให้ทาง f0nt.com ช่วยเป็นสถานีเผยแพร่แจกจ่ายด้วยอีกแห่งหนึ่งด้วย

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , ,