คลิปวิดีโอแนะนำนักออกแบบและการออกแบบฟ้อนต์

คลิปจากรายการมาโชว์ตอน Type Designer แนะนำนักออกแบบตัวพิมพ์และวิธีการออกแบบตัวพิมพ์ของคุณฉัตรณรงค์ จริงศุภธาดา คนรุ่นใหม่ที่มีผลงานออกแบบตัวพิมพ์มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นฟ้อนต์ซูปเปอร์มาเก็ต กุลสตรี และเขาคือหนึ่งในสมาชิกที่จะเข้าร่วมค่ายสัมมนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ที่คงจะโชว์ฟ้อนต์ใหม่ชื่อ สวนดอกไม้(Suan dok mai)ในกิจกรรมค่ายนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ในครั้งนี้ ช่วง 30 เม.ย.-2 พ.ค. 2554 ที่ มจธ.บางขุนเทียน จัดโดยชมรมการพิมพ์อีเล็กทรอนิกไทย แล้วพบกันครับ(ผมกไปกะเขาด้วย) ผู้ที่สนใจเรื่องออกแบบฟ้อนต์คลิกดูได้เลยครับ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , ,