ค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์ของโครงการ THAI TYPEFACE SHOW #1 : 2011

ทราบข่าวผลการตัดสินผลงานที่เข้ารอบแล้วจำนวน 20 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้คือ
01     สิรินภา จิตโปร่ง (ละ / La)
02    ฉัตรณรงค์ จริงศุภธาดา (สวนดอกไม้ / Suan Dok Mai)
03    สมิชฌน์ สมันเลาะ (ตัน / Ton)
04    รักกิจ ควรหาเวช (อนุรักษณ์ / Anuruck)
05    วริทธิ์ ไชยกูล (อ•คติ / A•KaTi)
06    ภาณุวัฒน์ อู้สกุลวัฒนา (ดัด / Dud)
07    ธัชพงษ์ พรหมเวช (เลิฟเบิร์ด / love bird)
08    ประชิด ทิณบุตร (ซีอาร์ยู : ลานจันทร์ / CRU : LanChand)
09    มโน งานรุ่งเรือง (นฤมล / Naruemon)
10    ธเทพ ยมาภัย (สานไทย / Sans Thai)
11    ณฑิรา ว่องไพฑูรย์ (ไทโป / Thaipo)
12    กานต์ รอดสวัสดิ์ (เคทูดี ๑๒ มกรา / K2D January12)
13    ธนิดา ภูภัทรพงศ์ (paper cut)
14    ฐิติพร อุ่นจิตติ (หัวเด็ดเป็ดย่าง / huadedpedyang)
15    พงศ์รวี เพิ่มพูล (พลินลักษณ์ / Parinrak)
16    อิทธินันท์ คำนก (ไอทีเอน-ดิบ / ITN-Dibb)
17    นรินภาส นนทสิริวรกรณ์ (กลมเกลียว)
18    ชนจักษุ์ บัตรประโคน (พนมรุ้งเหลี่ยม / PhanomrungLiam)
19    ตุลย์ อินทุวิศาลกุล (ละลานตา / Lalarnta)
20    ทิพวัลย์ สัมนาวงศ์ (กะรัต / Karat)
ผู้ที่เข้ารอบทุกคนจะได้เข้าค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์ ในวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2554 นี้

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , , ,