13 ตุลาคม : ธ สถิตในใจไทย ตราบนิจนิรันดร์

13 ตุลาคม : ธ สถิตในใจไทย ตราบนิจนิรันดร์

ฟ้อนต์สิงห์บุรี : Singburi Font

ฟ้อนต์สิงห์บุรี หนึ่งในงานงอกจากงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #singburifont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/ http://www.thaifont.info

ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2560 ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข ฟ้อนต์ 9 TerdThai คือแบบ 1 ใน 9 แบบตัวพิมพ์ที่แจก มีให้ใช้ 3 ตัว เลือกใช้ตามใจชอบมีทั้งแบบธรรมดาและสคริปต์ คือ ฟ้อนต์ 9 TerdThai  2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2  ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เวลา 9.09 น.เป็นต้นไป ทั้งชุด มี 9 แบบ โดย นักออกแบบ 9 คน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

9 TerdThai Type Specimen Book

พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่สื่อแสดงถึงความเป็นไทย ที่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติล้วนเทิดทูล แบบตัวพิมพ์ 9 TerdThai จึงได้ใช้เส้นสายลายกระหนกอันเป็นต้นแบบลวดลายประจำชาติของไทยมาปรับใช้เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้ใช้แบบตัวพิมพ์นี้ได้ร่วมรับรู้ ร่วมใช้สื่อสาร อย่างถูกกาละเทศะ ร่วมสร้างแบบอย่างเพื่อเทอดไทย (Thai Style) โดยใช้หัวตัวอักษรไทยด้วยกระหนกและหางเปลวให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะอย่างอ่อนช้อย นอบน้อม โดยกำหนดโครงสร้างแบบตัวพิมพ์เป็นตัวหนาเอน (Bold-Italic) 9 องศา มี 3 รูปแบบ (Typefaces)3 ไฟล์ฟ้อนต์ ให้ติดตั้งและเลือกใช้ตามที่ต้องการคือ 1. ฟ้อนต์ 9 TerdThai  2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2  ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ

โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ : Nine Fonts for Dad : Nine new fonts are being released in June in honour of the late monarch

ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อกับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

The project “Nine Fonts for Dad” was initiated by the Federation of Thai Printing Industries to express their gratitude and loyalty to the late King.

All nine fonts are open license and unicode, allowing them to be collectively mapped into the standard universal character set and used on both the Windows and Mac OS computer platforms

A SPECIAL set of nine new fonts, each one developed by a type designer to honour His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej’s enormous contributions to his country, are certain to take over the way we print when they become available for free on June 3, Thai Printing Day.The new set of nine fonts will available for free download on June 3, starting at 9.09am via http://www.PrintFederation.or.th.

9 Type Designers
1.Arwin Intrungsi :“9 BelovedKing”
2.Kham Chaturongakul : “9 KhunTongDang”
3.Knaz Uiyamathiti : “9 Pradit”
4.Krissada Wongsearaya :“9 Nopparaj”
5.Naphon Puthipatanakul : “9 LP”
6.Pairoj Teeraprapa : “9 Our King”
7.Prachid Tinnabutr : “9 TerdThai”
8.Prinya Rojarayanont : “9 Luang”
9.Theerawat Potvibulsiri :“9 Siamin”

Ref & Read more news at Url: : http://www.nationmultimedia.com/news/life/art_culture/30306146
February 12, 2017 01:00 By Khetsirin Pholdhampalit ,The Sunday Nation

Download Links :
1.Thaifont.info : free fonts link menu
2.http://www.printfederation.or.th/index.php/downloads/viewcategory/17-font-for-king

Happy New Year 2017

Happy New Year 2017 Best wishes to all… from….Thaifonthappy-new-year

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์

ratanakosin-font-show krungthep

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

Free Font from Thaifont.info แจกไฟล์และฟ้อนต์จันทรเกษมฟรี : ร่วมทำดีเพื่อพ่อหลวง

rama-9aaa-chandrakasem-59-1024prachid-rama-9-t-shirt-aw-cs8-1024 prachid-t-shirt-rama9prachid-rama-9-1-t-shirt-aw-cs8-1024Free Font from Thaifont.info แจกฟ้อนต์ฟรี : ร่วมทำดีเพื่อพ่อหลวง ชื่อฟ้อนต์ AAA Chandrakasem 59.ttf เป็นฟ้อนต์ที่ปรับปรุงพัฒนาต่อจากฟ้อนต์ CRU-Chandrakasem เป็นงานวิจัยที่เผยแพร่อยู่ที่ www.chandraksem.info ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ผู้ออกแบบ นับแต่ปี 2013 ฟ้อนต์นี้เป็นไฟล์.ttf ใช้ติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Window OS,Mac OS หรือ Linux ได้ทดสอบในวินโดวส์ 10 ทดลองใช้งานแล้วกับไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ตั้งแต่เวอร์ชั่น 97-2016 และโปรแกรมกราฟิก Adobe , CorelDraw รุ่นก่อนและล่าสุด วรรณยุกต์ไม่ลอย จะได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้งาน ฟ้อนต์ที่แจกฟรีนี้ เป็นฟ้อนต์ที่ออกแบบวิจัยพัฒนาให้ใช้เป็นอ้ตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผลปรากฏว่าใช้กันน้อย ผู้ออกแบบจึงเห็นว่าในวาระนี้ ฟ้อนต์นี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อื่นๆในวงกว้างตามเจตนาของการศึกษาวิจัย จึงได้ปรับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ให้ทุกท่านได้ใช้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเพียงหากท่านได้นำไปใช้ ก็ขอให้ใช้อย่างถูกกาลเทศะ อย่าแก้ไขใดๆในต้นแบบไฟล์ลิขลิทธิ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาให้เครดิตตามจรรยามารยาทของการใช้ผลงานสร้างสรรค์ และส่งภาพผลงานคืนกลับให้ผู้ออกแบบได้ร่วมชื่นชมยินดีบ้าง จักขอบคุณยิ่ง ฟ้อนต์นี้เป็นแบบตัวพิมพ์ตกแต่ง (Display Typeface) มีให้ 2ไฟล์ 2 สไตล์  Regular & Italic เมื่อดาวน์โหลดลงแล้วก็คงทราบกันดีนะครับว่าต้อง Unzip หรือแตกไฟล์ เอาไฟล์ฟ้อนต์ลากใส่ในเครื่อง PC เปิดไปที่โฟลเดอร์ c:>windows>fonts ง่ายๆครับ รายชื่อจะปรากฏในเมนูของแต่ละโปรแกรม ลำดับต้นๆ มีชื่อนำหน้าคือ AAA และวาระนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบไฟล์งานต้นแบบ ฉันคือพสกนิกรไทย สำหรับสกรีน/พิมพ์/ปักเสื้อ ให้ด้วย เชิญดาวน์โหลด
แชร์ให้ดาวน์โหลดไฟล์กันได้ที่ เว็ปไซต์ www.thaifont.info ครับ เมนูข้างขวา Free fonts Download

buy-aaa-font-475

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ผู้ออกแบบและผู้เผยแพร่ 22/10/2559
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

prachid-terdthai-king59-thaifont Cr:font AAA TerdThai ฟอนต์ เทอดไทย

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า Thaifont.info

prachid-king-ratanakosinCr:font AAA Ratanakosin ฟอนต์ รัตนโกสินทร์

Font AAA Ratanakosin by thaifont.info

prachid-long-live-the-king Cr: font AAA Ratanakosin ฟอนต์ รัตนโกสินทร์

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...